dimecres, 5 de desembre de 2012

PONT DE LA CONSTITUCIÓ

Confirmem que el 7 de desembre no hi ha classe. Que paseu un bon pont!

Confirmamos que el 7 de diciembre no hay clase. ¡Que paséis un buen puente!

We confrim that there will be no lessons on Deceber the 7th. Have a nice holiday!