dimarts, 23 d’abril de 2013

PROGRAMA EXPERIMENTAL PLURILINGÜE

Tenim el plaer de informar-vos de que hui, 23 d'abril de 2013, s'ha publicat al DOCV la Resolució de 12 d'abril de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2012-2014 aplicaran l'Order de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana. En aquesta Resolució, Conselleria ens autoritza per a la continuació, per al curs 2013-2014, del programa experimental plurilingüe, significant que a més a més de que els actuals alumnes continuen en el programa, podem ofertar el programa novamente en 3 anys d'infantil.

***

Tenemos el placer de infromaros de que hoy, 23 de abril de 2013, se ha publicado en el DOCV la Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se determinan los centros docentes de la Comunitat Valenciana que en el curo escoalr 2013-2014 aplicarán la Orden de 19 de mayo de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se establece la organización, estructura y funcionamieno de un programa experimental plurilingüe en la Comunitat Valenciana. En esta Resolucion, Conselleria nos autoriza para la continuación, para el curso 2013-2014, del programa experimental plurilingüe significando que además de que los actuales alumnos continuen en el programa, podemos ofertar el programa nuevamente en 3 años de infantil.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada