dijous, 19 de juny de 2014

Alumnes de sisé

Estimats pares de sisé:
Estimados padres de sexto:
Con motiu del tancament de l'escolarització dels vostres fills en l'etapa de primària, el centre vos ha de fer arribar una documentació que haureu de guardar a casa i altra que haureu de portar al centre on estaran escolaritzats el proper curs. Aquesta documentació es donarà a soles al pare o mare/tutor legar del alumne, o a la persona major d'edat degudament autoritzada, els quals hauran de signar l'arreplegada. El dia i hora d'arreplegada és el dilluns 23 de juny de 13:00 a 14:00. Si és imposible arreplegar-los en aquesta hora, es prega que vos fiqueu en contacte amb Amelia.
Con motivo del cierre de la escolarización de vuestros hijos en la etapa de primaria, el centro os tiene que hacer llegar una documentación que tendrés que guardar en casa y otra que tendréis que llevar al centro donde estarán escolarizados este curso próximo. Esta documentación se dará solo al padre o madre/tutor legal del alumno, o a la persona mayor de edad debidamente autorizada, los cuales tendrán que firmar la recogida. El día y la hora de recogida es el lunes 23 de junio de 13:00 a 14:00. Si es imposible recogerlos en esta hora, se ruega que os pongáis en contacto con Amelia.
Atentament, l'equip directiu

Atentamente, el equipo directivo

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada