divendres, 9 de novembre de 2012

Eleccions al Consell Escolar

Com sabeu, enguany s'ha de fer eleccions al Consell Escolar al sector de pares. S'ha de triar a quatre pares. Procediment:

- Tots els pares d'alumnes matriculats al centre, tant del Vil·la Romana com els que estén a l'aulari, poden presentar candidatura fins al 15 de novembre. Com? S'ha de demanar l'escrit a secretaria, on també s'haurà d'entregar.
- El 19 de novembre es publicarà la llista provisional de candidats.
- El 19 i 20 de novembre es podrà presentar reclamacions a la llista.
- Les eleccions seran el 29 de novembre, a la sala d'audiovisuals, de 9 a 10, de 12:45 a 14 i de 16 a 18 hores. S'ha de vindre identificat amb el dni, carnet de conduir o passaport.
- El 3 de decembre és la proclamació dels candidats electes.
- El 10 de decembre serà la sessió constitutiva del renovat Consell.

Si voleu saber quines son les funcions del Consell Escolar, podeu vore-lo directamente a la llei: Decreto 233/1997 ROF.

Como sabéis, este año se celebran elecciones al Consejo Escolar en el sector de padres.Se tiene que elegir a cuatro padres.Procedimiento:

- Todos los padres de alumnos matriculados en el centro, tanto en el Vil·la Romana como en el aulario, pueden presentar candidatura hasta el 15 de noviembre. ¿Cómo? Se tiene que pedir  un escito en Secretaria, donde también se tendrá que entregar.
- El 19 de noviembre se publicará la lista provicional de candidatos.
- El 19 y el 20 de noviembre se podrá presentar reclamaciones a la lista.
- LAs eleciones serán el 29 de noviembre, en la sala de audiovisuales, de 9 a 10, de 12:45 a 14 y de 16 a 18 horas. Se tiene que venir identificado con el dni, el carnet de conducir o el pasaporte.
- El 3 de diciembre se proclama a los candidatos elegidos.
- El 10 de diciembre será la sesión constitutitva del Consejo renovado.

Si queréis saber cuáles son las funcioens del Consejo Escolar, podéis verlo directamente en la ley: Decreto 233/1997 ROF.