divendres, 9 de novembre de 2012

HORARI D'ATENCIÓ DE L'EQUIP DIRECTIU

L'horari d'atenció de l'equip directiu per al curs 2012-2013 és el següent:

PALOMA PASTOR (Directora): dilluns 12:45-13:30; dimarts i dijous 9-10.
JOAN DOMINGUEZ (Cap d'estudis): dimecres i dijous 12:45-13:20
AMELIA GRANDA (Secretària): dimarts i dimecres 12:45-13:20

El horario de atención del equipo directivo para el curso 2012-2013 es el siguiente:

PALOMA PASTOR (Directora): lunes 12:45-13:30; martes y jueves 9-10.
JOAN DOMINGUEZ (Jefe de estudios): miércoles y jueves 12:45-13:20
AMELIA GRANDA (Secretaria): martes y miércoles 12:45-13:20

Directorial team's timetable during 2012-2013 year:

PALOMA PASTOR (Headteacher): Monday 12:45-13:30; Tuesday and Thursday 9-10.
JOAN DOMINGUEZ (Director of studies): Wednesday and Thursday 12:45-13:20
AMELIA GRANDA (Secretary): Tuesday and Wednesday 12:45-13:20